Tập đoàn Thái An được thành lập vào năm 2012 tiền thân là Công ty Cổ Phần XD & TM Thái An,

năm 2015 đổi tên thành Tập đoàn Thái An với mục tiêu trở thành Tập đoàn đa ngành lớn mạnh

trong nước, vươn ra thị trường khu vực và thế giới

Hiện nay, Tập đoàn Thái An đang đầu tư vào lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ với Tổng Đại lý

Thiết bị điện Thái An và khách sạn Thái An Cửa Lò